Milieuvignet Dortmund

Veel duitse steden hebben milieu-maatregelen genomen om hun stadscentra te beschermen door middel van het milieuvignet. Hierdoor is het stadscentrum alleen nog bereikbaar voor voertuigen die voldoen aan bepaalde normen wat betreft uitlaatgassen. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een sticker die op de auto geplakt moet worden.

Elke Duitse stad bepaalt zelf welk gebied toegankelijk is voor welke auto’s. Vanaf 12 januari 2008 geldt dat ook voor Dortmund. Het is mogelijk om al in Nederland een sticker te bestellen, maar de ervaring leert dat dit bij geselecteerde Duitse benzinestations vele malen goedkoper en sneller kan. Gezien het feit dat het aantal steden dat dit milieu vignet verplicht stelt groeiend is, is het aan te raden voor iedereen die wel eens Duitsland bezoekt om er een te bestellen. Het milieuvignet is geldig voor de gehele levensduur van de auto. Oldtimers, met een blauw kenteken, zijn uitgezonderd van deze verplichting.

De milieuzone van Dortmund is erg klein, slechts enkele straten zijn beperkt toegankelijk. Tot op dit moment hebben we hier geen kaartje van gevonden. Het betreft in ieder geval de Brackeler Strasse. Wanneer alleen Dortmund bezocht wordt is het wellicht niet direct noodzakelijk om een Milieu-vignet aan te schaffen.