Milieuvignet Frankfurt

Veel duitse steden hebben milieu-maatregelen genomen om hun stadscentra te beschermen. Hierdoor is het stadscentrum alleen nog bereikbaar voor voertuigen die voldoen aan bepaalde normen wat betreft uitlaatgassen. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een sticker die op de auto geplakt moet worden.

Elke Duitse stad bepaalt zelf welk gebied toegankelijk is voor welke auto’s. Vanaf 1 oktober 2008 geldt dat ook voor Frankfurt. Het is mogelijk om al in Nederland een sticker te bestellen, maar de ervaring leert dat dit bij geselecteerde Duitse benzinestations vele malen goedkoper en sneller kan. Gezien het feit dat het aantal steden dat dit milieu vignet verplicht stelt groeiend is, is het aan te raden voor iedereen die wel eens Duitsland bezoekt om er een te bestellen. Het milieuvignet is geldig voor de gehele levensduur van de auto. Oldtimers, met een blauw kenteken, zijn uitgezonderd van deze verplichting.

Voor Frankfurt is nog niet precies bekend welk gedeelte van de stad als milieuzone zal gaan gelden, maar er wordt gesproken over het geheel dat binnen de snelweg-ring ligt, in het westen begrenst door de A5, in het zuiden door de A3 en in het oosten en het noorden door de A661. Dit is een zeer groot deel van Frankfurt. Mocht u een bezoek aan Frankfurt hebben gepland voor de komende tijd (na 1 oktober 2008), dan is een milieuvignet eigenlijk onmisbaar.